P&O-projecten, zoals implementatie competentiemanagement, mobiliteitsvraagstukken, omvangrijke en/of complexe wervingscampagne.

Diensten Talsma & Co - P&O Advies

De eerste stap is het zogenaamde "KLIC-gesprek" "KLIC" staat voor: kennismaking, lachen, inventariseren en contracteren. In dit gesprek moet op tafel komen of u het ziet zitten om met Talsma & Co te gaan samenwerken. Belangrijke aspecten hierbij zijn in mijn optiek openheid, enthousiasme, duidelijkheid en een goed gevoel. Mocht het onverhoopt niet "KLIC"-en, dan ben ik snel in staat om binnen mijn netwerk te onderzoeken of een collega P & O-er beschikbaar is voor uw vraag.

Vervolgens wordt een Plan van Aanpak opgesteld. In dit Plan van Aanpak wordt een uiteenzetting gegeven van de te leveren dienst (het resultaat), de planning en de omvang van mijn inzet. Tevens worden een aantal evaluatie-en beslismomenten vastgelegd. Doel hiervan is dat er van uw kant mogelijkheden zijn tot bijsturing. U bent immers opdrachtgever!

Het leveren van kwaliteit is voor Talsma & Co heel belangrijk; vanuit commercieel oogpunt zal iedereen dit beweren. Hier wordt invulling aan gegeven door duidelijkheid te geven en te vragen tijdens het KLIC-gesprek.

Talsma & Co geeft de voorkeur aan het opbouwen van een relatie met een opdrachtgever. Hiermee wil ik bereiken dat bij een vervolgopdracht u in eerste instantie contact met mij opneemt om de mogelijkheden te bespreken. Ik kom in ieder geval graag terug bij een opdrachtgever waarmee prettig en succesvol is samengewerkt.

Markt

Geografisch gezien rekent Talsma & Co geheel Nederland tot haar werkgebied. Gelet op mijn ervaring voel ik mij het beste thuis in een dienstverlenende organisatie, dit kan zowel profit als non-profit zijn. Wat ik belangrijk vind is dat het bedrijf te maken heeft met klanten / markten.