Interim P&O, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, zwangerschapsvervanging, overbrugging invulling vacature of tijdelijke capaciteitsvragen.

Diensten Talsma & Co - P&O Advies

Mijn werkzaamheden verricht ik op basis van de Gedragscode voor Zelfstandigen van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid). Voor wat betreft de levering van mijn diensten zijn de “Algemene Voorwaarden Talsma & Co” van toepassing; deze kunt u hier downloaden (pdf, 20kB). Verder ben ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (inschrijfnummer 01095995) en geregistreerd door de Belastingdienst als zelfstandig ondernemer.

Mijn uurtarief is afhankelijk van duur en omvang opdracht, maar zeker concurrerend met de markt. Dit is mogelijk door het ontbreken van overhead kosten. Het overeengekomen uurtarief is exclusief btw en reis- of verblijfskosten. Reistijd is voor eigen rekening.