MKB - HR Advies

Diensten Talsma & Co - P&O Advies

De afgelopen jaren is er een sterke toename van bureaus en ondernemers die personeels-diensten leveren. Om uit het grote en gevarieerde aanbod de juiste keuze te kunnen maken, geef ik kort aan wat de aanpak is van Talsma & Co.

Op de eerste plaats benader ik een vraagstuk op het terrein van personeel & organisatie vanuit het organisatieperspectief. Een voorbeeld: Het implementeren van zelfsturende teams vindt momenteel plaats binnen diverse organisaties. In mijn optiek gebeurt dit regelmatig omdat “iedereen het doet”. Ik ben van mening dat er sprake moet zijn van een onderliggende vraagstelling; welk doel wil de organisatie realiseren met zelfsturing? Stel dat een organisatie de kwaliteit van haar primaire proces wil verbeteren; zelfsturing kan hieraan bijdragen, maar wellicht dat een andere stijl van leidinggeven veel effectiever is.

Verder ben ik van mening dat de samenhang tussen analyse, ontwikkeling en implementatie van groot belang is. Te vaak heb ik meegemaakt dat er een nieuw instrument of methodiek werd ontwikkeld, waarbij er geen aandacht wordt geschonken aan het implementatietraject. Dit leidt niet alleen tot de nodige frustraties, maar ook tot onnodig verlies van tijd, geld en middelen.

Als laatste wil ik noemen het flexibele karakter van Talsma & Co. Zowel de omvang van mijn bedrijf als mijn persoonlijke eigenschappen maken het mogelijk om mijn dienstverlening af te stemmen op uw vraag.

Samenvattend betekent kiezen voor Talsma & Co, kiezen voor:

  • benadering van personeelsvraagstukken vanuit organisatieperspectief;
  • aandacht voor samenhang tussen analyse, ontwikkeling en implementatie;
  • grote mate van flexibiliteit