Interim P&O, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, zwangerschapsvervanging, overbrugging invulling vacature of tijdelijke capaciteitsvragen.

Diensten Talsma & Co - P&O Advies

Het dienstenpakket bestaat uit een viertal activiteiten, te weten:

  • Interim P&O / Interim Management. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, zwangerschapsvervanging, overbrugging vacaturevervulling, tijdelijke capaciteitsvragen. Zowel in de rol van P&O professional als algemeen management;
  • P&O-projecten. Hierbij kunt u denken aan de opzet en implementatie van strategische personeelsplanning, mobiliteitsvraagstukken, leiderschaps- en talentontwikkeling, omvangrijke en/of complexe wervingscampagne;
  • Verandermanagement. Waarom er iets moet veranderen, en wat er dan veranderd moet worden is vaak wel duidelijk en helder, maar hoe je de verandering implementeert en borgt, zodat het wezenlijk leidt tot 'het iets voor elkaar krijgen', is een lastige. Bij het laatste ligt de expertise van Talsma & Co.
  • MKB – HR Advies. Veel meer dan bij het grootbedrijf is de factor arbeid voor het MKB van strategische belang. Het gaat hierbij niet om het P&O instrumentarium, maar vooral om een adequate vertaling van externe (markt) ontwikkelingen in relatie tot de factor arbeid binnen uw bedrijfsvoering. Dit is mede bepalend voor het onderscheidend vermogen van uw bedrijf!

Deze diensten kunt u rechtstreeks van Talsma & Co afnemen. Er bestaat echter ook een samenwerkingsverband met een aantal professionele (interim management) bureau’s, zoals Beljon + Westerterp Interim, Hollandse Nieuwe en Raymakers/VandenBruggen.

Vooraf worden afspraken gemaakt over de omvang en duur van de inzet. Tussentijds is het mogelijk om de inzet bij te stellen.