Verandermanagement

Diensten Talsma & Co - P&O Advies

"Het werken met mensen", is voor mij destijds de reden geweest om te kiezen voor het P & O-werkterrein. Ik ben er van overtuigd dat deze "liefde" voor mensen onontbeerlijk is om als P & O-er succesvol te zijn. De trend van de afgelopen jaren waarbij de P & O discipline een meer dominanter, maar vooral strategischer positie heeft ingenomen, maakt mijn vak alleen maar interessanter en boeiender.

Met name in Nederland waar ruim 75% van de bedrijven tot de dienstverlenende sector behoort, en medewerkers het onderscheidend vermogen bepalen, is investeren in de factor arbeid cruciaal.

Kennis en ervaring

Ik zie mijzelf als een generalist en niet als specialist. Uiteraard ben ik de afgelopen 20 jaar in aanraking gekomen met een aantal specifieke activiteiten, waardoor ik in staat ben om een project succesvol af te ronden. Voorbeelden zijn o.a.:

  • Ontwikkeling en implementatie Management Development;
  • Het (tijdelijk) aansturen van een HR-afdeling;
  • Werving & Selectie trajecten;
  • Opleiden & Ontwikkelen;
  • Coördinatie Mobiliteitsbureau;
  • (Her) inrichten P & O afdelingen.

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn curriculum vitae. Deze kunt u hier downloaden als PDF-document (PDF, 99Kb)